นิทรรศการพิเศษ งานฝีมือญี่ปุ่นร่วมสมัย Contemporary Japanese Crafts ~ Reinterpretation, Exquisite Craftsmanship, and Aesthetic Exploration (โตเกียว) Jul 18, 2020 - Sep 22, 2020

คอลเล็คชั่นจาก 12 งานฝีมือร่วมสมัย ที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างศิลปินและช่าง จากผลงานที่เกิดจาก “รากฐานของสุนทรียศาสตร์ญี่ปุ่น” การทำงานร่วมกันของผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน และการกระจายความรู้เกี่ยวกับ “งานฝีมือ” ศิลปินเหล่านี้สำรวจคุณค่าทางวัฒนธรรม และศักยภาพในการผลิตงานฝีมือของตนเอง รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในงานฝีมือ

Reservations
Contact Info 03-5777-8600 (Hello Dial)
Hours 10:00 - 18:00
Admission Fee ผู้ใหญ่ 1,000 เยน, ผู้สูงอายุ 900 เยน, นักศึกษา 700 เยน, นักเรียนมัธยม 500 เยน, เด็ก ฟรี
Parking
Latest Event See All Events
ถาม-ตอบ
  • PARTNERS