นิทรรศการพิเศษ งานฝีมือญี่ปุ่นร่วมสมัย Contemporary Japanese Crafts ~ Reinterpretation, Exquisite Craftsmanship, and Aesthetic Exploration (โตเกียว) Jul 18, 2020 - Sep 22, 2020

คอลเล็คชั่นจาก 12 งานฝีมือร่วมสมัย ที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างศิลปินและช่าง จากผลงานที่เกิดจาก “รากฐานของสุนทรียศาสตร์ญี่ปุ่น” การทำงานร่วมกันของผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน และการกระจายความรู้เกี่ยวกับ “งานฝีมือ” ศิลปินเหล่านี้สำรวจคุณค่าทางวัฒนธรรม และศักยภาพในการผลิตงานฝีมือของตนเอง รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในงานฝีมือ

Event Name นิทรรศการพิเศษ งานฝีมือญี่ปุ่นร่วมสมัย Contemporary Japanese Crafts ~ Reinterpretation, Exquisite Craftsmanship, and Aesthetic Exploration (โตเกียว)
Dates Jul 18, 2020 - Sep 22, 2020
ปิด 22 ก.ค., 12-14 ส.ค., 19 ส.ค., 9 ก.ย.,16 ก.ย.
Address 1-5-1 Higashishinbashi, Minato City, Tokyo
Venue Name Panasonic Shiodome Museum of Art
Website https://panasonic.co.jp/ls/museum/exhibition/20/200718/en.html
Latest Event See All Events
ถาม-ตอบ
  • PARTNERS