งานนิทรรศการของคุณป้าลายจุด Yayoi Kusama ในหัวข้อ The Vision of Fantasy That We Have Never Seen Is This Splendor (โตเกียว) Jul 30, 2020 - Mar 29, 2021

เปิดนิทรรศการให้เข้าชมอีกครั้ง หลังจากหยุดไปเนื่องจากโควิด ซึ่งการกลับมาก็ยังเปรี้ยงปร้างเหมือนเดิม โดยจัดแสดงเฉพาะผลงานที่แสดงที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็น Infinity Mirrored Room - A Wish for Human Happiness Calling from Beyond the Universe และ FLOWER OBSESSION - ห้องที่เต็มไปด้วยดอกไม้

Event Name งานนิทรรศการของคุณป้าลายจุด Yayoi Kusama ในหัวข้อ The Vision of Fantasy That We Have Never Seen Is This Splendor (โตเกียว)
Dates Jul 30, 2020 - Mar 29, 2021
Address 107 Bentencho, Shinjuku, Tokyo
Venue Name Yayoi Kusama Museum
Website https://yayoikusamamuseum.jp/en/exhibition/upcoming/
Latest Event See All Events
ถาม-ตอบ
  • PARTNERS