งานนิทรรศการ Edo Design Book: Beauty of Design in Hanagata books and Ukiyo-e Jan 19, 2021 - Mar 28, 2021

เสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ในปัจจุบันเราเรียกว่า "กิโมโน" หรือ "วาฟุกุ" โดยในสมัยเอโดะจะเรียกว่า "โคโซเดะ" ซึ่งมีการออกแบบต่างจากเสื้อผ้าตะวันตก ภายในนิทรรศการจะนำเสนอความสวยงามของการออกแบบ "โคโซเดะ" และภาพอุคิโยเอะ หนังสือภาพญี่ปุ่นและแฟชั่นสมัยเอโดะ

Event Name งานนิทรรศการ Edo Design Book: Beauty of Design in Hanagata books and Ukiyo-e
Dates Jan 19, 2021 - Mar 28, 2021
งานจะแบ่งออกเป็น 2 พาร์ท | พาร์ท 1 วันที่ 19 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ | พาร์ท 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม
Address 297-1 Yui, Shimizu Ward, 静岡市清水区 Shizuoka 421-3103
Venue Name Shizuoka City Tokaido Hiroshige Museum of Art
Website https://tokaido-hiroshige.jp/schedule/2020/edo_design_book.html
Latest Event See All Events
ถาม-ตอบ
  • PARTNERS