The Tohoku GirlThe Tohoku Girlคนไต้หวันในญี่ปุ่น มีนักเขียนในดวงใจคือ Kotaro Isaka อาศัยอยู่ในเซ็นได อยากเผยแพร่ความสวยงามของโทโฮคุให้ทุกคนได้รู้จัก
  • PARTNERS