PinPinอาศัยอยู่ในโตเกียว เวลาว่างชอบตระเวนหาของกินอร่อยๆ เดินเล่นในย่านน่ารักๆ และสรรหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆทั่วญี่ปุ่น
  • PARTNERS