จ.มิยางิ ภูเขาซาโอะ ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟโอคามะ

Tohoku Tour Seeyousoonjapan 2020.11.19
ไปชมความงามของทัศนียภาพที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น กับทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟโอคามะที่สวยงามและยิ่งใหญ่

ภูเขาซาโอะ จังหวัดมิยางิ

ปากปล่องภูเขาไฟแห่งนี้มีชื่อว่า โอคามะ (お釜) หมายถึง หม้อ ตั้งอยู่บนภูเขาซาโอะ ภูเขาไฟสงบที่ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดมิยางิและจังหวัดยามากาตะ เป็นที่รู้จักกันดีของสีสันที่สดใส จึงได้ชื่อเล่นว่า โกะชิกิโกะ (五色湖) ซึ่งหมายถึง ทะเลสาบห้าสี สีของน้ำจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศและเวลา บางวันจะมีสีเขียวมรกต บางวันก็จะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ
Comment
POST
Related Article
ถาม-ตอบ
  • PARTNERS