รัฐบาลญี่ปุ่นแจกเงินเยียวยาแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น 100,000 เยน

Nationwide Entertainment ญี่ปุ่น 2020.04.21
เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร ประกาศบทสรุปการจ่ายเงินจำนวน 100,000 เยน ว่า ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์มีสิทธิ์ในการได้รับเงินจำนวนนี้ โดยไม่จำกัดสัญชาติ
 • ภาพจาก NHK
  ภาพจาก NHK
  คนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่มีสถานะการพำนักมากกว่า 3 เดือน และมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (住民票) มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจำนวนนี้

💴ขั้นตอนการจ่ายเงิน

・จะโอนเข้าบัญชีธนาคาร โดยสำนักงานเขตหรืออำเภอจะเป็นผู้ส่งเอกสารให้กรอกข้อมูลของเจ้าบ้าน และเลขบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้า พร้อมแนบสำเนาเอกสารยืนยันตัวตน 📮ส่งกลับไปยังสำนักงานเขตหรืออำเภอ โดยเงินของทุกคนจะถูกโอนเข้าไปที่บัญชีของหัวหน้าครอบครัวเพียง 1 บัญชี
 
・ถ้าหากมี มายนัมเบอร์ (マイナンバーカード) 💻สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลย
 
・หากในครอบครัวมีผู้ประสงค์ที่จะไม่ต้องการรับเงิน ❌ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มว่าไม่ประสงค์จะรับเงิน (受け取りを希望しない)
 
・สำหรับการเริ่มลงทะเบียน สำนักงานเขตหรืออำเภอแต่ละแห่งจะเป็นผู้กำหนดวันเอง โดยจะมีระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันประการให้เริ่มลงทะเบียน
 
・ในการจ่ายเงินนั้นทางสำนักงานเขตหรืออำเภอแต่ละแห่งก็จะเป็นผู้กำหนดวันเองเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามทางรัฐบาล ก็จะพยายามให้จ่ายเงินได้ภายในกลางเดือนพฤษภาคม
 
 • ภาพจาก NHK
  ภาพจาก NHK
  เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา Sanae Takaichi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการจ่ายเงินจำนวน 100,000 เยนว่า “ทุกขั้นตอนการดำเนินงานจะไม่มีการสัมผัสกัน” และกระจายเงินให้ได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่กระบวนการยื่นคำร้อง จนถึงการรับเงิน ทุกขั้นตอนดำเนินงานจะไม่มีการสัมผัสกัน โดยลดภาระหน้าที่ของสำนักงานเขตหรืออำเภอแต่ละแห่งให้ได้มากที่สุด
   
  มีผู้สื่อข่าวได้สอบถามเพิ่มเติมว่า “ตนเองจะลงทะเบียนเพื่อรับเงิน 100,000 เยนนี้หรือไม่”  รัฐมนตรี Takaichได้กล่าวตอบว่า “ตนไม่คิดจะลงทะเบียนเพื่อรับเงินจำนวนนี้”
   

แบบฟอร์มในการลงทะเบียนจะเป็นอย่างไร?

・เจ้าบ้านต้องกรอกชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน เลขบัญชี และ 📮ส่งไปรษณีย์กลับไปยังสำนักงานเขตหรืออำเภอ
 
・สำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคาร หรืออยู่ห่างไกลจากธนาคาร สามารถยื่นเรื่องไปที่สำนักงานเขตหรืออำเภอใกล้บ้านได้โดยตรง และสามารถมารับเงินภายหลังได้💴
 
・ชื่อ และวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จะระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน รวมถึงจำนวนเงินที่จะได้รับด้วย
 
・ตอนที่จะส่งเอกสารลงทะเบียนให้แนบสำเนาเอกสารแสดงตน 📇👤 เช่นใบขับขี่ หรือบัตรต่างด้าว ที่ผูกไว้กับบัญชีธนาคารด้วย
 
・สำหรับครอบครัวที่มีผู้ไม่ประสงค์จะรับเงินจำนวนนี้ ❌ให้ระบุเลือกช่องสำหรับผู้ไม่ต้องการรับเงิน ในเอกสารการลงทะเบียน และครอบครัวใดที่ไม่ต้องการรับเงินทั้งครอบครัว ก็ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารไปยังสำนักงานเขตหรืออำเภอที่ท่านอยู่
 
Comment
POST
Related Article
ถาม-ตอบ
 • PARTNERS