ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในญี่ปุ่น เวอร์ชั่นภาษาไทย

Nationwide Culture คนไทยในญี่ปุ่น 2021.04.10
ข้อมูลแผนการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่น มีทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาไทย และอื่นๆอีก 11 ภาษา
ข่าวดีสำหรับคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนนญี่ปุ่นยังมีความไม่แน่นอน แต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เพราะทางรัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีนให้กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ทำให้คนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นในช่วงอายุอื่นๆ ต่างก็สงสัยว่าขั้นตอนต่างๆนี้จะดำเนินการต่อไปอย่างไร ซึ่งโชคดีสำหรับคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นที่ไม่สามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้ เพราะทางญี่ปุ่นได้แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโคโรน่า (โควิด-19) เป็นภาษาต่างชาติ 17 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วย! 
หนึ่งในเอกสารนั้นคือ "ประกาศเกี่ยวกับวัคซีนไวรัสโคโรน่า" ที่อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการรับวัคซีนของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งรายละเอียดการรับวัคซีนของผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี จากนั้นจะเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมทั้งคำแนะนำในการหาสถาบันทางการแพทย์ หรือสถานที่ฉีดวัคซีน การจองและการรับวัคซีน และยังมีการระบุไว้อีกว่า "ฉีดวัคซีนฟรี" เพื่อให้ทุกคนได้คลายกังวล
เอกสารฉบับที่สอง "คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า" ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้วัคซีน (วัคซีนที่จะถูกฉีดครั้งนี้ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer)) โดยปริมาณการฉีดต่อโดสคือ 0.3 ml ความถี่และห่างในการฉีดประมาณ 3 สัปดาห์ รวมทั้งยังมีการอธิบายถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นและลักษณะเฉพาะของวัคซีน ซึ่งสามารถตอบคำถามทั่วไปที่ผู้ป่วยมักมีข้อสงสัยได้
และสุดท้าย คำตอบที่หลายคนอยากรู้ก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนนั้นมีทั้งหมด 17 ภาษา ซึ่งสามารถช่วยให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ที่ไม่มั่นใจในการถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเป็นภาษาญี่ปุ่น 

เอกสารทั้ง 3 ฉบับ มีทั้งหมด 17 ภาษา สามหารถเข้าไปหาอ่านกันได้บนเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ 
Comment
POST
Related Article
ถาม-ตอบ
  • PARTNERS